Nowości w serwisie

Profesor dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek

sasiadek maleSpecjalista z zakresu: genetyki klinicznej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej genetyki medycznej oraz genetycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Kariera zawodowa profesor Marii Sąsiadek jest związana z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Tutaj studiowała medycynę, a po ukończeniu studiów podjęła pracę zawodową. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Profesor Maria M. Sąsiadek zorganizowała we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska  system opieki genetycznej (poradnictwo i badania genetyczne).  Pod jej opieką tytuł naukowy doktora nauk medycznych z zakresu genetyki klinicznej do roku 2009 otrzymało 8 osób, a trzech lekarzy uzyskało tytuł specjalisty z zakresu genetyki klinicznej.

Tematyka jej pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu mutagenezy, z zakresu genetycznych podstaw procesu transformacji nowotworowej oraz genetyki klinicznej. Wyniki badań były publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a prace kazuistyczne i poglądowe głównie w czasopismach o zasięgu krajowym. Jest autorką kilku rozdziałów w podręcznikach.

Prof. Maria M. Sąsiadek odbyła liczne staże naukowe w zagranicznych Uniwersytetach. Prowadziła wykłady z zakresu genetyki klinicznej na Uniwersytecie w Tybindze, jako zaproszony profesor. Prof. M.M. Sąsiadek była wykładowcą na licznych krajowych i międzynarodowych kongresach.

Przez 6 lat była ekspertem do spraw genetyki  w programie Unii Europejskiej.

Brała aktywny udział w procesie wprowadzania polskich uczelni do europejskiego systemu szkół wyższych. Pełniła funkcję koordynatora uczelnianego Programów TEMPUS i ERASMUS w Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz była promotorem krajowym programu ERASMUS/SOKRATES.

Cykle artykułów podstawę do przyznania 3 krotnie nagrody Ministra Zdrowia, a raz nagrodę za osiągnięcia naukowe przyznawaną przez zagraniczne konsorcjum wydawnicze.

Prof. M. Sąsiadek w ramach działalności społecznej założyła przed 10-ciu laty Koło Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa. 

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów