Nowości w serwisie

 Projekt PROTECT

adresowany do kobiet w ciąży

Międzynarodowe badania dotyczące zażywania leków oraz czynników związanych  ze stylem życia kobiet w ciąży.

 ulotka

Dlaczego taki projekt?

              Jedną z trudności w badaniach prospektywnych w medycynie jest ograniczona możliwość uzyskiwaniu na bieżąco informacji od dużych grup pacjentów. Dotyczy to m.in. badań wpływu na płód leków przyjmowanych przez kobietę w czasie ciąży. Zbieranie danych od kobiet w ciąży musi się odbywać na bieżąco, ponieważ po urodzeniu dziecka nie jest możliwe wierne odtworzenie szczegółów dotyczących chorób ciężarnej oraz przyjmowanych leków czy parafarmaceutyków. Poszukuje się zatem nowych metod komunikowania się z kobietą ciężarną, wykorzystując nowe osiągnięcia techniczne.

            

Na czym projekt polega?

              Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM w Poznaniu jest partnerem w ramach Konsorcjum PROTECT (Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European ConsorTium) – jest to współpraca 31 ośrodków w całej Europie w zakresie badania leków, w tym ich wpływu na płód oraz w zakresie innowacyjnych sposobów uzyskiwania informacji od kobiet w ciąży.

              Katedra i Zakład Genetyki Medycznej bierze udział w zadaniu, które dotyczy testowania innowacyjnej drogi komunikowania się z kobietami ciężarnymi w celu monitorowania przebiegu ciąży. W ramach projektu, od 27 maja 2013 roku, kobiety w różnym okresie ciąży mogą się logować na specjalnie do tego celu przygotowaną stronę internetową i co 2 (lub 4) tygodnie będą proszone o podawanie informacji o stanie zdrowia, ew. przyjmowanych lekach i o przebiegu ciąży. Oczekuje się, że w Polsce w projekcie weźmie udział nie mniej niż 1200 kobiet w ciąży.

              Inne kraje, gdzie będzie testowana ta droga komunikowania się z ciężarnymi, to Wielka Brytania, Holandia i Dania.

Adres strony internetowej (logowanie się kobiet w ciąży oraz informacje o projekcie):

https://www.pregnancystudy4.eu/

ulotka

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów