Nowości w serwisie

Pomoc samorządowa

Warunkiem skorzystania z poniższych świadczeń jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Świadczenia

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł przysługuje  na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka rodzicowi, który zrezygnuje z pracy, by się nim zająć. Dochód rodziny nie jest brany pod uwagę, wystarczy złożyć w urzędzie gminy wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osobny wniosek należy złożyć, by otrzymać dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł (wypłacany od października do marca).

Zasiłki 

Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł przyznawany jest dziecku na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności, bez względu na to, czy rodzice pracują. Wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności należy złożyć w najbliższym ośrodku pomocy społecznej bądź urzędzie gminy. 

Zasiłek rodzinny w wysokości 68 zł na dziecko do 5 lat i 91 zł na uczące się dziecko do 18 r.ż przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł, lub 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (od listopada 2012 r. odpowiednio 552,3 i 638,9 zł). Wniosek wraz z orzeczeniem należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub bezpośrednio w urzędzie gminy.

Do zasiłku rodzinnego przysługują w określonych okolicznościach dodatki, m.in.:

  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (tzw. drugie becikowe) – jednorazowo 1000 zł
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej, niż 320 zł na rodzinę)
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł) przyznawany na okres 24 miesięcy przy jednym dziecku, 36 miesięcy przy bliźniakach i 72 miesięcy, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność.
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, następnie zaś 80 zł do 24 r. życia, o ile dziecko się uczy)
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo 100 zł na każde dziecko)
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci w rodzinie)
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (90 zł przez okres 10 miesięcy, o ile dziecko zamieszka w miejscowości, gdzie jest szkoła, i 60 zł, jeśli do niej dojeżdża).

Jednorazowe formy pomocy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zwana „becikowym”, w wysokości 1000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko, o ile dochody rodziny nie przekraczają 85 tys. zł rocznie. Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub bezpośrednio w urzędzie gminy w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Konieczne jest wystawiane przez ginekologa zaświadczenie, że ciężarna najpóźniej od 10 tygodnia ciąży znajdowała się pod opieką lekarza i przynajmniej raz w trymestrze stawiała się na kontrolę.

W ośrodkach pomocy społecznej osoby spełniające kryterium 351 zł dochodu na członka rodziny mogą również uzyskać zasiłek okresowy lub zasiłki celowe na zakup np. leków czy żywności, otrzymać żywność lub pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Zakres i forma pomocy zależą od możliwości ośrodka. 

 

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów