Nowości w serwisie

Orzekanie o niepełnosprawności

W Powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności można ubiegać się o wydanie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16. roku życia;
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 16. rok życia;
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16. roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego;
 • świadczenia pielęgnacyjnego;
 • korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16. rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia;
 • szkolenia;
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej;
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji;
 • uzyskania karty parkingowej;
 • świadczeń z pomocy społecznej;
 • zasiłku pielęgnacyjnego;
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego;
 • ulg i uprawnień.

Ważne! Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność i należy je złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku);
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu.

Niezbędne druki (wniosku i zaświadczenia lekarskiego) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a także na podstawie orzeczeń ZUS o grupie inwalidzkiej lub o niezdolności do pracy.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji;
 • orzeczenie w oryginale;
 • jedno aktualne zdjęcie (tylko osoby powyżej 16. roku życia; legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).
O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów