Nowości w serwisie

Ważne strony internetowe

 

Spis ważnych stron internetowych, stowarzyszeń, instytucji państwowych dla rodziców dzieci z wadami rozwojowymi oraz lekarzy różnych specjalności sprawujących opiekę nad osobami obciążonymi zaburzeniami rozwoju:

Dla rodziców dzieci z zespołem Downa

 

Dla rodziców dzieci z konkretna chorobą lub konkretnym zespołem genetycznym

 

Dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniem rozwoju

 

Aspekty prawne

 

Aspekty psychologiczne

 

Instytucje

 

Inne

 

Centra rehabilitacyjne

 

Wrocławskie Ośrodki Wczesnej Interwencji

 

 

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów