Nowości w serwisie

 KONFERENCJA

Pacjenci z zespołem Pradera i Williego – leczenie, rehabilitacja, edukacja.

 

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera i Williego

Fundacja „Potrafię Pomóc”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie”

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.,

mgr Maria Libura

mgr Adam Komar

Członkowie:

Tomasz Krakowiak

Magdalena Cabała

Maja Krefft

Błażej Misiak

 

Termin: 11 czerwiec 2016 r. (sobota), godz. 9.00-15.00

Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej (nowa Biblioteka Główna) Uniwersytetu Medycznego Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6,

 

Patronat: Jego Magnificencja prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka,

Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 – Przywitanie Komitetu Organizacyjnego prof. nadzw. Robert Śmigiel, mgr Maria Libura, mgr Adam Komar

1. Nowości w leczeniu osób z PWS – prowadzący sesję dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw

10.15 – 10.45 – Prezentacja grantu: „Zespół Pradera i Williego jako neurorozwojowy model badań koncepcji immunologiczno-zapalnej zaburzeń psychotycznych.” dr Maja Kreft – Katedra Psychiatrii, Wrocław

10.45 – 11.15 – „Zmiany w programie lekowym leczenia chorych z PWS hormonem wzrostu – implikacje praktyczne” – dr Magdalena Cabała – Zakład Pediatrii Społecznej, Wrocław

11.15 – 11.45 – „Zespół Pradera-Williego – najnowsze doniesienia naukowe.” – mgr Maria Libura – Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

11.45 – 12.00 – pytania z Sali

12.00 – 13.00 – Zebranie – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera i Williego

13.00 – 13.30 – przerwa na kawę

 

2. Aspekty psychiatryczne i psychologiczne w PWS – prowadzący sesję mgr Maria Libura, dr Błażej Misiak

12.00 – 12.30 – „Trudności społeczne, emocjonalne i poznawcze doświadczane przez osoby z PWS.” – prof. dr hab. Ewa Pisuła , Uniwersytet Warszawski, Warszawa

12.30 – 13.00 – „Zaburzenia psychiczne charakterystyczne dla wieku młodzieńczego i młodych dorosłych z PWS: rozpoznanie, farmakoterapia.” – dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska – Uniwersytet Medyczny, Wrocław

13.00 – 13.30 – „Zaburzenia psychiczne dotykające dzieci z Zespołem Pradera-Willego: pierwsze sygnały, charakterystyka, postępowanie.” – dr Maja Krefft – Katedra Psychiatrii, Wrocław

13.30 – 14.00 – „Terapia poznawczo-behawioralna: praktyczne podejście do problemów psychicznych pacjentów z PWS.” mgr Marcelina Kaszewska – Wrocław

13.50 – 14.10 – pytania z sali

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

W czasie Sesji prowadzone będę indywidualne konsultacje pacjentów w ramach grantu naukowego.

 

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów