Nowości w serwisie

Honorowy Patronat :

Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu

Jego Magnificencja

Prof. dr hab. Marek Ziętek 

potrafiepomoc AM

Konferencja
„Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja”

Data: 12 maj 2012 
Miejsce: Akademia Medyczna, Aula im. Jana Pawła II, Wrocław ul. Borowska 213                                 


Organizatorzy:

Katedra i Zakład Genetyki Akademii Medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu Neurologopedia Kliniczna Akademii Medycznej

Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi

Ośrodek Rehabilitacyjny „Otto Prodent”

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Genetycznego

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i ich Rodzin „Wspólnie”

Fundacja L’Arche, Wspólnota we Wrocławiu

Program Konferencji

1. Leczenie – prowadzący sesję dr Robert Śmigiel


9.00 – 9.20 „Choroby rzadkie – definicja, epidemiologia” – dr Robert Śmigiel

9.40 – 10.10 „Problemy neurologiczne w rzadkich schorzeniach genetycznych” – dr Beata Jędrzejczyk – Góral

10.10 – 10.30 „Dieta we wspomaganiu rozwoju dzieci” – dr Irena Dawidiuk

10.30 – 10.50 „Leczenie chirurgiczne u dzieci z chorobami rzadkimi – wskazania, oczekiwania i aspekty etyczne” – prof. dr hab. Maciej Bagłaj

10.50 – 11.10 „O czym należy pamiętać w specjalistycznej opiece medycznej nad dzieckiem z chorobą rzadką” – dr Ewa Barg

11.10 – 11.40 – przerwa na kawę

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Maria Sąsiadek

Dr Robert Śmigiel

Dr Teresa Kaczan

Tomasz Krakowiak

2. Rehabilitacja – prowadzący sesję dr Teresa Kaczan


11.40 – 12.00 – „Terapia NDT – Bobath we wczesnej interwencji” – mgr Katarzyna Urban, mgr Magdalena Bonter

12.00 – 12.20 „Metoda ustno-twarzowa Castillo Moralesa wspomagająca rozwój dzieci” – dr Teresa Kaczan

12.20 – 12.40 „ Leczenie ortodontyczne u dzieci w wybranych przypadkach chorób rzadkich” – dr Janina Szeląg

12.40 – 13.30 – przerwa na obiad

Informacje o konferencji oraz rejestracja uczestników: 

www.potrafiepomoc.org.pl

3. Edukacja – prowadzący sesję dr Beata Jędrzejczyk – Góral


13.30 – 13.50 „Rola Rodzica w opiece nad dzieckiem z rzadką chorobą genetyczną” – mgr Katarzyna Błasiak

13.50 – 14.10 „Wartość komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii dzieci z rzadkimi wadami genetycznymi” – dr Alina Smyczek

14.10 – 14.30 „Wspomaganie rozwoju dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie wspólnot Fundacji L’Arche” – mgr Anna Szemplińska

14.30 – 14.45 „Dlaczego i dla kogo?” – Fundacja im. Łukasza „Dino” Staniszewskiego – mgr Magdalena Maziarz

14.45 – 15.00 Dyskusja, podsumowanie konferencji.

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów