Nowości w serwisie

„Komunikacja alternatywna”

W imieniu fundacji „Potrafie Pomóc” kierujemy do Państwa [rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych i terapeutów pracujących z  Waszymi dziećmi] projekt obejmujący wykłady i warsztaty z komunikacji alternatywnej.


W ramach projektu zorganizowane zostaną dwudniowe wykłady i warsztaty.


TERMINY (sobotnio – niedzielne):
GRUPA I :  22 – 23 wrzesień 2012     godz. 10:00 – 18:00
GRUPA II:  06 – 07 październik 2012    godz. 10:00 – 18:00


MIEJSCE:   sala konferencyjna WPM ul. Fabryczna 10

Dzień pierwszy – wykłady:
– „Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej niepełnosprawnych dzieci”,
– „Jak zacząć pracę z różnymi grupami niepełnosprawnych?”,
– „Jak planować terapię z użyciem komunikacji alternatywnej?”,
– „Jak formułować cele terapii komunikacji?”,
– „Jak dobrać metodę, rodzaj komunikacji alternatywnej do konkretnego użytkownika?”,
– „Rodzaje komunikacji alternatywnej”.


Dzień drugi:  wykłady + warsztaty:
– „Tworzenie indywidualnego programu komunikacji alternatywnej” – wykład / warsztat
– „Wykorzystywanie systemów komunikacyjnych (piktogramy, Bliss, Makaton)” – wykład / warsztat
– „Omówienie wybranych metod komunikacji – studium przypadków” – wykład / warsztat
– „Nabycie umiejętności do praktycznej pracy z dziećmi” – zajęcia warsztatowe

 więcej informacji mna stronie: www.potrafiepomoc.org

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny:
Magdalena Piluch m.piluch@potrafiepomoc.org, tel. kont. 693 – 700 – 600

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów