Nowości w serwisie

Dr n.med.Robert Śmigiel

smigiel maleSpecjalista z zakresu: pediatrii i genetyki klinicznej, w trakcie specjalizacji z neonatologii.

Kariera zawodowa: dr Robert Śmigiel jest związany z Akademią Medyczną we Wrocławiu od początku swojej pracy zawodowej. Staż i pierwsze lata pracy spędził w Klinice Chirurgii Dziecięcej prowadzonej przez Prof. Jerzego Czernika. Specjalizację z pediatrii uzyskał w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej pod kierunkiem Prof. Franciszka Iwańczaka. Kolejno pracował w Katedrze Patofizjologii, gdzie obronił doktorat z genetyki. Obecnie jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Tematyka pracy badawczej dr Roberta Śmigla skupia się nad zagadnieniami wad rozwojowych u dzieci, szczególnie wad przewodu pokarmowego. Dr Robert Śmigiel jest autorem i współautorem szeregu publikacji oryginalnych, prac kazuistycznych i poglądowych w czasopismach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest również autorem kilku rozdziałów w podręcznikach naukowo-dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych w poradnikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Dr Robert Śmigiel odbył staże naukowe za granicą: Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia), Uniwersytet w Kairze (Egipt), Uniwersytet w Tybindze (Niemcy).

Dr Robert Śmigiel pracuje społecznie w wielu stowarzyszeniach i fundacjach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, takich jak Fundacja L’Arche (Arka), Stowarzyszenie Razem, Fundacja Potrafię Pomóc, Stowarzyszenie SLOmisie, Stowarzyszenie Bardziej Kochani, Stowarzyszanie Gen.

Dr Robert Śmigiel jest ojcem czwórki dzieci: dwóch córek i dwóch synów. Jego hobby to nurkowanie rekreacyjne.

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów