Nowości w serwisie

dr n.med. Agnieszka Stembalska 

Agnieszka

Specjalista z zakresu genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej

Studia, jak i praca zawodowa dr Agnieszki Stembalskiej związane są nieprzerwanie z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Obecnie dr Stembalska pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Od początku swojej pracy zawodowej obok działalności naukowej i dydaktycznej na Uczelni, dr Agnieszka Stembalska zajmuje się poradnictwem genetycznym (ponad 14-letni staż pracy), zarówno w zakresie poradnictwa dla dzieci z zespołami cech dysmorficznych/wad wrodzonych, poradnictwa dla dzieci i dorosłych z chorobami genetycznymi, poradnictwa prenatalnego, poradnictwa dla małżeństw z niepowodzeniami rozrodu, jak poradnictwa w zakresie genetyki onkologicznej (konsultacje genetyczne w rodzinach z dziedzicznymi predyspozycjami do nowotworów).

Główne tematy jej pracy naukowo-badawczej dotyczą genetyki klinicznej, genetycznych podstaw procesu transformacji nowotworowej. Wyniki badań oryginalnych, jak i prace kazuistyczne były publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
Dr Agnieszka Stembalska odbyła kilkanaście kursów i staży naukowych zarówno w ośrodkach polskich, jak i zagranicznych.

Pani Doktor Agnieszka Stembalska jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Genetycznego (sekretarz Oddziału Wrocławskiego), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

O stowarzyszeniuDla rodziców Porady specjalistów